Özel HuzureviAile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre özel huzurevi fiyatları İl Vali’sinin başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi, Defterdarlık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilmektir. Her sene özel huzurevi fiyatları, geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar oranının eklenmesi sonucunda tespit edilir. 2019 senesi için İstanbul’daki özel huzurevi fiyatları taban fiyat 1008TL + KDV, tavan fiyat ise 5764TL + KDV olarak belirlenmiştir. Özel huzurevi fiyatlarına uygulanan Katma Değer Vergisi oranı %8’dir.

Özel huzurevi fiyatları, konaklama yapılacak odanın tek kişilik veya çok kişilik olması, konaklama yapan sakinin bakım ihtiyaçları ve bakımevi bünyesinde sunulan hizmetlere göre değişmektedir. Bünyesinde hem huzurevi hem de yaşlı bakım merkezi bulunan kuruluşlarda, her iki bölüm için de farklı fiyatlar geçerli olmaktadır.

Türkiye’de geçerli olan yönetmelik dahilinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, diğer kamu kurumları, belediyeler, azınlıklar, vakıflar ve özel kuruluşlar huzurevi açma ve işletme yetkisine sahiptir. Özel huzurevi fiyatları kamu kurumları, vakıflar ve belediyeler tarafından açılmış olan ve işletilen huzurevlerinin fiyatlarına kıyasla daha yüksektir, bunun sebepleri arasında ise hizmet verilen binanın fiziksel şartları ve sunulan hizmet çeşitliliği gösterilmektedir.

Aylık özel huzurevi fiyatlarına huzurevinde konaklayan misafire sunulan oda, yatak, yemek, temizlik, güvenlik ve sağlık bakımı giderleri dahildir. Birçok kuruluş özel huzurevi fiyatına dahil olmak üzere misafirlerine tesis içi ve tesis dışı aktivitelere katılım imkanı da sunmaktadır. Ancak yaşlı bakım merkezinde konaklayan misafirlerin kullandığı uzman doktor hizmeti, görüntüleme hizmeti, laboratuvar tahlilleri gibi sağlık hizmetleri özel huzurevi fiyatlarına dahil değildir.

Misafirin huzurevine kabulü sırasında kendisinden veya yakınından bir aylık özel huzurevi fiyatı kadar depozito alınır. Misafirin kendi isteği ile huzurevinden ayrılması halinde alınan bir aylık özel huzurevi fiyatı kadar depozito ücreti iade edilmez, depozito ücreti aylık bakım ücretine mahsup edilir.

Fiyat almak veya sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu