Çoğumuz hasta ve yaşlı bakımı dendiğinde, hasta bakımı ile yaşlı bakımının aynı konu olduğunu düşünmekte ve yaş almış kişilerin yaşamlarını etkileyen en önemli konunun hastalıkların getirdiği yetersizlikler olduğunu öngörmekteyiz. Halbuki yaşlı bakımı sadece sağlık bakımını değil aynı zamanda yaşlının psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı içeren, çok kapsamlı bir konudur.

Ortalama nüfus yaşının 30 olduğu ülkemizde, yaşlılık ve yaşlılık ile ilgili konular henüz gündemde yer bulamamaktadır. Oysa ki,  2025 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusunun %10.2’sini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturacak ve bir çok toplumun 40-50 yıl içerisinde yaşadığı demografik değişim Türkiye’de 10-15 yıl içerisinde gerçekleşmiş olacaktır. Bu hızlı demografik değişim, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre Türkiye’yi “yaşlı toplum” kategorisine yerleştirecek ve her alanda yaşlılara yönelik yapılanmaların yeniden düzenlenmesini gerekli hale getirecektir.

Yaşlılık ile yüzleşmek    

Günümüzde sıklıkla rastlanan bir düşünce yapısına göre belirli bir yaşı geçmiş kişiler, toplumdaki yer ve vazifelerini bırakmalı ve ziyaret edilecekleri veya kendilerine başvurulacak zaman gelene kadar köşelerinde kalmalıdırlar. Oysaki yaşlılık dönemi tıpkı çocukluk ve ergenlik dönemleri gibi hayat içerisinde yaşanan bir dönemdir. Yaşlılık dönemine evrensel bir tanım getirmek adına Birleşmiş Milletler “aktif yaşlanma” kavramını tartışmaya başlamış ve yaşlılık döneminde de kişilerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanmasının toplumlara düşen en önemli görev olduğunun altını çizmiştir. Hasta ve yaşlı bakımı Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş yaşlı ilkelerinden biridir, diğer ilkeler ise bağımsızlık, katılım, kendini gerçekleştirme ve saygınlıktır.

Yaşlılık konusundaki ilerlemeler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2013 yılında “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı” başlığı ile bir çalışma hazırlamış ve bu çalışma ile ülkemizdeki mevcut durum ve yakın dönemde yapılması gerekenler konusunda önemli tespitler paylaşmıştır. Çalışmada Hasta ve yaşlı bakımının yanı sıra birçok önemli konu hakkında görüş belirtilmiş ve ilgili kuruluşlara düşen görevler belirtilmiştir.