Ülkemizde geçtiğimiz dönemlerde sağlık hizmetleri konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Aile hekimliği sisteminin başlatılması, ilaca erişiminin iyileştirilmesi, özel hastanelerin sosyal sigorta üyelerine açılması ve bazı şehirlerimizde hizmet vermeye başlamış olan kampüs hastaneler bu adımlardan bazılarıdır. Ancak akut sağlık hizmetleri alanında yaşanan bunca gelişmeye rağmen, kronik rahatsızlığı bulunan bireylere, ileri yaşla gelen fiziksel ve zihinsel gerileme yaşayan yaşlılara ve engellilere yönelik sunulan uzun dönemli sağlık ve bakım hizmetleri konusunda gelişmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde birçok aile hastaneden taburculuk sonrası uzun dönemli sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yakınları için ne yapacaklarını bilememektedirler halbuki ev ortamında bakım sunulamayacak kişiler için hasta bakım evi seçeneği mevcuttur.

Hasta bakım evinde hangi hizmetler sunulur?

Kuruluşların türlerine göre değişmekle birlikte, bir çok hasta bakım evinde haftanın 7 günü, 24 saat boyunca 4 yıllık yüksekokul veya meslek lisesi mezunu hemşireler, 2 yıllık hasta ve yaşlı bakım programı mezunu bakım teknikerleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu alanda sertifika almış bakım personelleri görev yapmaktadır. Kurumda ayrıca haftanın her günü veya belirli günleri hekim görev yapmakta, hastaların tedavilerini takip etmektedir. Kuruluşlarda hastanın öz bakımının yapılması, yemeğinin yedirilmesi gibi günlük yaşam aktivitelerinde destek sunulmasının yanı sıra, ilaç takibi, pansuman yapılması, yara bakımı gibi hizmetler sunulabilmektedir.

Hizmetin ücretini kim ödüyor?

Ülkemizde hasta bakım evi olarak farklı statüde kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların bazıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından işletilmekte, bazıları ise vakıflar veya özel sektör tarafından işletilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait kuruluşlarda, kişinin gelir durumuna göre ücretsiz konaklamak mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlık, bekleme sırasının çok olduğu illerde yine muhtaç durumdaki vatandaşlar için özel kuruluşlardan hizmet satın alma yoluna gidebilmektedir. Ülkemizde şu anda sosyal güvenlik sigortası, bağ-kur, emekli sandığı veya özel sağlık sigortaları huzurevleri ve bakımevlerindeki konaklama bedelini karşılamamaktadır.