Aileden Biri Huzurevi ve Bakımevi, 2005 yılından bu yana evde sağlık ve bakım hizmetleri sunan ve bu alanda Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan ilk şirketlerden biri olan Aileden Biri Evde Bakım Merkezi’nin ekibi tarafından kuruldu.

Açılışından günümüze binlerce aileye kendi sıcak ortamlarında, evlerinde, hizmet veren Aileden Biri ekibi, yeni girişimiyle sağlık ve bakım hizmetlerine ilaveten konaklama ve sosyalleşme imkanlarına ihtiyaç duyan kişiler için kendi sıcak ortamını sunuyor.

Hedefimiz ailelerin kolaylıkla ulaşabilecekleri lokasyonlarda yer alan özel tasarlanmış binalarda, “Aileden Biri” gibi özenle çalışan uzman personel ile misafirlerimizin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

İlkelerimiz:

 • Kaliteli, çağdaş ve bütüncül hizmet sunmak
 • Önce insan yaklaşımıyla, hizmet verdiğimiz birey ve ailelere karşı saygılı, çalışanlarımıza karşı adil olmak
 • Etik, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinciyle çalışarak, sunduğumuz hizmetlerin temelini güven üzerine inşa etmek
 • Her adımımızda şeffaf, hesap verebilir ve tüm paydaşlarımız tarafından denetlenebilir olmak
 • Paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek, çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunarak ve teknolojik gelişmeleri benimseyerek sürekli gelişime odaklanmak
 • Genel Müdürün Mesajı

  'Aileden Biri' 2005 yılında ihtiyaç sahipleri ve ailelerine evlerinde sağlık ve bakım hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu. Hizmet vermeye başladığımız günden bu yana, önceliğimiz bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken, konforlarını ve yaşam kalitelerini artıracak çözümler üretmek oldu. Özellikle son senelerde uzun dönemli bakıma ihtiyacı olan kişilerin ve ailelerinin konaklama ve bakım hizmetlerini bir arada alabilecekleri bir kurum arayışında olduklarını gözlemliyorduk ve bu konuda araştırmalarımızı başlattık. Hasta ve yaşlı bakımı konusunda uzmanlaşmış ekibimiz ile birçok Avrupa ülkesini gezdik, deneyimli meslektaşlarımızla bir araya geldik ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelerde yer aldık. Evde bakım alanında kazandığımız deneyimi yurtdışındaki bakım kurumlarından öğrendiğimiz bilgilerle pekiştirdik ve 2013 senesi içerisinde Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı ile işbirliği yaparak, Florya Galatasaraylılar Yurdu’nu faaliyete açmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Florya Galatasaraylılar Yurdu’nda, gerek sağlık ve bakım hizmetleri gerekse konaklama hizmetleri misafir ve misafir yakını memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak, 'kişiye özel' hizmet anlayışı ile kurgulandı. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı rehberliğinde işletilen tesis, tüm halkımızın kullanımına açık. Lokasyonu, bahçesi ve mimarisi ile çok özel şartlar sunan Florya Galatasaraylılar Yurdu'nu gezmek, yöneticilerimiz ile tanışmak ve hizmetlerimiz konusunda bilgi almak için sizleri Florya’ya bekliyoruz.

  Ferhat Şayeste, Genel Müdür
 • Vizyon

   Yaşlılara, engellilere ve kronik hastalığı olan bireylere sunulan uzun süreli sağlık ve bakım hizmetlerinde akla ilk gelen referans merkezi olmak
 • Misyon

   Uzun süreli sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm birey ve ailelerine ulaşmak ve profesyonel çalışanlar tarafından sunulan hizmetleri ulaşılabilir hale getirmek
 • Yöneticiler

  Yönetimi Ekibi

 • Çalışma Prensipleri

  • Bilgi İstemek
   Kuruluş tarafından verilen her türlü hizmetin ve olanağın ne olduğunu ve bu hizmetlerden yararlanma koşul ve bedellerini öğrenmek.
  • Sağlık Kuruluşunu Seçmek ve Değiştirmek
   Kuruluşun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi şartı ile istediği kuruluşu seçerek tedavi görmek.
  • Personeli Tanımak
   İstediği takdirde kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan doktor ve diğer sağlık personelinin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Tıbbi Konularda Bilgi İstemek
   Kendi sağlık durumu, uygulanacak bakım hizmetleri, bunların yararları ve olası sonuçları hakkında bilgi edinmek. Hastalığının seyri ve sonuçları hakkında sözlü veya yazılı bilgi alabilmek, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyaya ulaşabilmek.
  • Bilgi Verilmesini Yasaklamak
   Sağlık durumu hakkında kendisine, ailesi veya yakınlarına bilgi verilmemesini talep etmek.
  • Hastalıkları Konusunda Ek Bir Görüş İstemek
   Hastalıkları konusunda ek bir görüş istemek, bu doğrultuda konsültan doktoru seçebilmek. Hastalar bu isteklerini sorumlu sağlık personeline iletebilirler.
  • Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi
   Sağlık hizmetinin verilmesi ile elde edilen bilgilerin kanunen izin verilen haller dışında kesinlikle açıklanmaması. Tüm tıbbi değerlendirilmelerin, sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması. Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişilerin tıbbi müdahale sırasında bulunmaması. Hastalığın içeriği gerektirmedikçe şahsi ve ailevi hayatına müdahalede bulunmaması hakkını korumak.
  • Tıbbi Tedavilere İzin Vermek
   Tıbbi tedaviler konusunda yeterli bilgiyi aldıktan sonra yazılı onay vermek. Hastalara bu bilgiler hastanın sürekli doktoru ve -/veya girişimi yapacak doktor tarafından anlatılır. Hastalar hastalığın tanımı, önerilen tedavi, operasyon veya girişimlerin riskleri ve alternatifleri konularında uzman doktorları tarafından bilgilendirilirler.
  • Tedaviyi Reddetmek ya da Durdurmak
   Yasal olarak zorunlu haller dışında, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların doktor tarafından tümüyle anlatılması sonrası, bunların sorumluluğunu üstlenmek koşulu ile uygulanacak tedaviyi reddetmek veya durdurmak.(Girişim veya tedaviyi durdurmak ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması koşuluna bağlıdır)
  • Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
   Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumlar dikkate alınmadan hizmet almak.
  • İnsani Değerlere Saygılı Bir Yaklaşımla Hizmet Almak
   Kişisel değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanmak.
  • Güvenlik İçinde Olmak
   Güvenlik içinde olmayı beklemek ve bunu istemek.
  • Rahatlık
   Her türlü hijyenik şartta, gürültüsüz ve rahat bir ortamda hizmet almak.
  • Dini Gerekleri Yerine Getirmek, Sosyal, Psikolojik Destek, Dilini Kullanma Hakkı
   Kurum hizmetlerinde aksamalara neden olmamak koşulu ile dini koşulları serbestçe yerine getirmek, arzu edilen dilin serbestçe kullanılması ve gereken durumlarda sosyal ve psikolojik destek istemek.
  • Şikayet ve Dava Hakkı
   Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet ve dava hakkını kullanmak.
  • 1.
   Görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine sağlık durumlarıyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.
  • 3.
   Görevli personel ile sağlığı ile ilgili alınan kararlar ve tüm konularda işbirliği içinde çalışmak.
  • 5.
   Verilen sağlık hizmetleri hakkında önemli konularda karar ve rıza vermek.
  • 7.
   Hizmeti alırken istenen ve olabilecek en uygun ortamı sağlamak.
  • 9.
   Düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek, sağlıklı beslenmek gibi koruyucu önlemler konusunda hassas olmak.
  • 11.
   Sağlık hizmeti veren kişilerin diğer hastalara ve topluma karşı olan etkin tedavi sağlama zorunluluğunun farkında olmak.

  • 2.
   Tüm sağlık çalışanları ile açık bir iletişimde bulunmak ve anlayışlı olmak.
  • 4.
   Tıp biliminin olası risk ve sınırlarını tanımak ve bu doğrultuda gerçekçi yaklaşımı korumak.
  • 6.
   Alacağınız bakım hizmetinde anlaşılmayan noktalar varsa aydınlanıncaya kadar soru sormak.
  • 8.
   Sağlık ve bakım harcamalarının gerektireceği maddi yükümlülükleri vaktinde karşılamak.
  • 10.
   Enfeksiyon hastalıkların yayılmaması için alınmış ve kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak.

   

  Kaynaklar: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 1998
, Dünya Tıp Birliği (VMA) Lizbon 1981 Hasta Hakları Bildirgesi
, President’s Advisory Commision on Consumer Protection and Qualilty, 1997

 • Çözüm Ortaklarımız

 • Faydalı Linkler