Bünyesinde özel bakım ünitesi barındıran birçok bakımevi, Alzheimer hastalarına hizmet vermektedir. Alzheimer bakım evlerinde farklı evrelerde bulunan hastalara özel olarak, hastanın konforunu arttıracak fizik şartlar, hastane mobilyaları ve gerekli medikal ekipman bulunmaktadır. Örneğin erken evrede bulunan bir hasta, gün boyunca sağlık personelinin gözlemi altında hareket etmeye ihtiyaç duyar. Hastalar bazı zamanlarda neden orada bulunduklarını unutabilirler ya da gitmeleri gereken bir yer olduğunu düşünüp, dışarı çıkmayı deneyebilirler. Dolayısıyla bu hastalar için güvenlik içerisinde ancak bağımsız olarak hareket edebilecekleri özel bir bölümün olması çok önemlidir. Benzer şekilde, orta ve ileri evre Alzheimer hastaları için ise hastane karyolası, havalı yatak, karyola masası gibi hastane mobilyalarının kullanımı hastanın bakım konforunu önemli ölçüde artıracaktır.

Alzheimer hastalığının seyri kişiye göre değişebilir mi?

Hastalığın seyri kişiye göre değişim gösterir, bu yüzden günümüzde birçok sağlık profesyoneli “hastalık yoktur, hasta vardır” düsturuyla kişiye özel olan hastalık durumunu anlamaya ve kişiye özel bir tedavi planı geliştirmeye odaklanmaktadır. Alzheimer bakım evlerinde kişiye özel bakım ve tedavi planı oluşturulması özellikle hastalar için büyük önem taşımaktadır çünkü ancak kişiyi ve kişinin geçmiş dönemlerindeki durumu iyi tanındığında, kişinin tepkileri anlaşılabilir ve kişi ajite olmadan gerekli yönlendirmeler yapılabilir.

Bakımevinde konaklamaya başlayan bir hasta ne sıklıkla ziyaret edilmelidir?

Alzheimer hastası bir kişinin ortam değiştirdiğinde yeni ortama uyum sağlaması bir oryantasyon süreci gerektirir. Bu oryantasyon dönemi içerisinde, hasta neden orada bulunduğunu anlamaya çalışacak ve bulunduğu yerin güvenli olduğundan emin olmak isteyecektir. Bu süreçte bazı kişilerin yakınları tarafından sık sık ziyaret edilmeleri faydalı olmakta, bazı kişiler ise sık ziyaret edildikleri taktirde uyum sağlama konusunda daha fazla sorunlar yaşamaktadır. Alzheimer bakım evlerinde tüm sağlık personelleri ve sosyal hizmet uzmanı bu uyum sürecinin farkındadır ve tesiste konaklamaya başlayan kişiyi biraz tanıdıktan sonra yakınlarını ziyaret sıklığı konusunda yönlendirecektir. Kişi bulunduğu yerde kendini güvende hissetmeye başladıktan sonra, yani oryantasyon süreci tamamlandıktan sonra, yakınlarının sık sık ziyarete gelmesi kişinin hem sosyal hem psikolojik yönden destekleyecektir.